Zaproszenie na szkolenie pt.”Oferta realizacji zadania publicznego.”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

wraz z Partnerami

zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt.

 

„Oferta realizacji zadania publicznego.”

 

Termin szkolenia: 09.12.2020 r. (środa)

Godzina rozpoczęcia: 14:00

Trener: Andrzej Rybus-Tołłoczko

 

W ramach szkolenia m.in.:

– wypełnienie oferty,

– omówienie rezultatów realizacji zadania publicznego,

– przygotowanie kosztorysu,

– zaplanowanie działań w harmonogramie.

 

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. W zgłoszeniu obowiązkowo należy podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link do spotkania.

 

 

 

Zgłoszenie na szkolenie online prosimy przesyłać mailowo na adres: biuro@krzesk.pl do 08.12.2020 r. do godz. 16:00

 

 

Szkolenie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zgłoszenie uczestnika w szkoleniu

 

Zaproszenie na szkolenie on-line pt. „RODO w organizacjach pozarządowych”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

wraz z Partnerami

zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt.

 

„RODO w organizacjach pozarządowych.”

 

Termin szkolenia: 01.12.2020 r. (wtorek)

Godzina rozpoczęcia: 14:00

Trener: Andrzej Rybus-Tołłoczko

 

W ramach szkolenia m.in.:

– co to jest ochrona danych osobowych,

– rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania,

– polityka ochrony danych osobowych,

– analiza ryzyka,

– umowa powierzenia przetwarzania,

– obowiązek informacyjny,

– upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

– załączniki do polityki ochrony danych osobowych, w tym: rejestr umów powierzenia przetwarzania, rejestr incydentów.

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. W zgłoszeniu obowiązkowo należy podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link do spotkania.

 

 

Zgłoszenie na szkolenie online prosimy przesyłać mailowo na adres: biuro@krzesk.pl do 30.11.2020 r. do godz. 16:00

 

Szkolenie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zgłoszenie uczestnika w szkoleniu

 

Zaproszenie na szkolenie „NOWE WZORY OFERT, UMÓW i SPRAWOZDAŃ”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

wraz z Partnerami

 

zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.

  

„NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ”

 

Termin szkolenia: 10.12.2019 r. (wtorek)

Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40 (sala konferencyjna, I piętro)

Rejestracja na szkolenie: 09:30

Godzina rozpoczęcia: 10:00

Trener: Andrzej Rybus-Tołłoczko

Materiały: prezentacja

Rodzaj szkolenia: otwarte

Dokument ukończenia: Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W ramach szkolenia m.in.:

– wypełnianie nowej oferty (na konkurs i „mały grant”),

– przygotowanie rezultatów,

– przygotowanie nowego kosztorysu,

– nowe zapisy w umowie,

– nowy sposób rozliczania zadania poprzez rezultaty.

 

 

 

 

Zgłoszenie na szkolenie pod nr tel. 728 521 777 lub mailowo na adres: biuro@krzesk.pl do 09.12.2019 r. do godz. 16:00

 

 

Szkolenie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Zaproszenie na szkolenie pt. „Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

wraz z Partnerami

zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. 

 

„NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ”

 

Termin szkolenia: 26.11.2019 r. (wtorek)

Miejsce szkolenia: biuro SOKIAL w Siedlcach,

Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10 (sala konferencyjna, II piętro)

Rejestracja na szkolenie: 13:30

Godzina rozpoczęcia: 14:00

Trener: Andrzej Rybus-Tołłoczko

Materiały: prezentacja

Rodzaj szkolenia: otwarte

Dokument ukończenia: Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W ramach szkolenia m.in.:

– wypełnianie nowej oferty (na konkurs i „mały grant”),

– przygotowanie rezultatów,

– przygotowanie nowego kosztorysu,

– nowe zapisy w umowie,

– nowy sposób rozliczania zadania poprzez rezultaty. 

 

Zgłoszenie na szkolenie pod nr tel. 728 521 777 lub mailowo na adres: biuro@krzesk.pl do 25.11.2019 r. do godz. 16:00

 

 

Szkolenie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Zaproszenie na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

wraz z Partnerami

 

zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.

 

„FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH”

 

Termin szkolenia: 18.10.2019 r. (piątek)
Miejsce szkolenia: biuro SOKIAL w Siedlcach,
Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10 (sala konferencyjna, II piętro)
godzina rozpoczęcia: 14:00
Trener: Andrzej Rybus-Tołłoczko
Materiały: prezentacja
Rodzaj szkolenia: otwarte
Dokument ukończenia: Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
W ramach szkolenia m.in.:

  1. Część merytoryczna:

– zmiany w statucie, by być organizacją pozarządową,
– jakie dokumenty musi posiadać KGW (zebrania, zarządu).

  1. Część finansowa:

– jak księgować dokumenty (faktury),
– co dokumentuje wydatek?
– jakie darowizny są możliwe?
– sponsoring.

  1. Skąd pozyskiwać dotacje i jak je rozliczać?
  2. Jak mądrze współpracować?

 

 

Zgłoszenie na szkolenie pod nr tel. 728 521 777 lub mailowo na adres: biuro@krzesk.pl do 17.10.2019 r. do godz. 16:00

UWAGA!!!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie po jednej osobie
z organizacji!

 

Szkolenie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego